Asimov, Isaac - Kosmické proudy

Asimov, Isaac - Kosmické proudy

Jako je Agatha Christie jistým synonymem pro detektivky, má jméno Isaac Asimov (1920-1992) obdobný význam pro science fiction. Byl to neuveritelne pracovitý clovek, který se dal považovat za stejného "vševeda" jako byl treba Leonardo da Vinci. Jeho bibliografie cítá stovky titulu jak z oblasti beletrie, tak z oblasti populárne naucné a vedecké literatury. Na konci jeho slavné autobiografie "Já, Asimov" zabírá témer dvacet huste popsaných stran. Jeho stežejní díla v oblasti sci-fi jsou povídky a romány o robotech a o Nadaci. Práve do sveta Nadace je lokalizovaný i román "Kosmické proudy" (orig. The Currents of Space, 1952), který spolecne s knihami "Oblázek na obloze" a "Hvezdy jako prach" patrí do volného cyklu tzv. Galactic Empire series. "Kosmické proudy" se jako u vetšiny autorových del zaobírají jistým spíše spolecenským problémem než vesmírnou akcí. V tomto prípade bychom to mohli brát jako problém nadrazenosti, prímo rasismu.

Príbeh se odehrává na planete Florina, která je vlastne vazalskou planetou planety Sark. Vládci Sarku, tzv. Zemani, mají v podrucí Florinu z jediného duvodu - kyrtu. Je to prímo zázracná surovina, která se nachází na jediném míste v galaxii, práve na Florine. Je to velmi žádané zboží obrovské tržní hodnoty. Bez jeho vlastnictví by byl Sark naprosto bezvýznamnou a chudou planetou. Proto na Florine zavedl prímo otrockou vládu, kdy znicil jakýkoliv samostatný úsudek jeho obyvatel systémem výhod pro intelektuálne vyzrálé Florinany (tzv. meštany), který ale je konecné forme výhodný pro zemany, a ne Florinu.

Do tohoto poklidného bohatství ale vstoupí katastrofická zpráva jistého výzkumníka z Mezihvezdného úradu pro kosmoanalýzu, pocházejícího z neznámé planety zvané Zeme, která je až na pár míst zcela zamorená radiací. Ta zpráva je tak zdrcující, že nekdo ze Sarku si ji ponechá pro sebe k vydírání, a Pozemštanovi pomocí psychosondy "vypálí" pamet. Jeho telo bez pameti pak odhodil v polích kyrtu. Pamet se mu zacíná pomalu vracet... Ale kdo a proc to provedl? Bohužel do hledání pravdy se vrhne i mocná a rozpínající se ríše z Trantoru.

Ackoliv je Asimov bohem sci-fi, jeho díla nejsou založená na akcních a nervy drásajících galaktických bitvách ci bojích s vetrelci. Príbehy má založené více na logice a psychologii. Klasickým prípadem je i práve román "Kosmické proudy". Prestože dej neoplývá plazmatickými bitvami, ani krvavými útoky, Asimov dokáže ctenáre pripoutat ke knize. Jeho pohledy na lidské pokolení budoucnosti jsou víc než zajímavá. Smutné možná je to, že lidstvo je stále nepoucitelné. A už zde se taky objevuje ta casto hledaná mytologická planeta zvaná Zeme, která podle nekterých legend snad byla místem vzniku lidského pokolení.

Kniha práve vychází po letech v druhém vydání, které nakl. Argo a Triton nabízí jak v paperbackové i hardcoverové verzi. Preklad Jindricha Smékala byl prevzatý z prvního vydání a doplnený o biografický doslov Martina Šusta.

prevzato z www.knihovnice.ce