Zeus a Europa

Shlédl z úbočí dolů a spatřil ji. Něco mu říkalo, že tu dnes večer bude. Ano, věděl to a proto sem přišel. Ona byla důvodem proč teď stál na travnatém kopci a pozoroval moře. Stála na jeho břehu, na bosých nohách měla jemný písečný poprašek. V ruce svírala cosi, co na tuto vzdálenost nebyl schopen rozpoznat. Když zavál vítr, chvíli si pohrával s jejími kadeřemi… Celý článek

Gymnazialní povídky - Dějepis

Se zvoněním do třídy vbíhají poslední studenti zahazujíc zbytky svačin do odpadkového koše pod umyvadlem. Doběhnou na své místo a vrhnou se připravit si na lavici učebnici dějepisu pro první ročníky gymnázií. Profesor líně sedí za katedrou a pomrkává na třídu. Následně z náprsní kapsy vytáhne plnící pero a začne vyplňovat příslušné řádky v třídní knize, nechajíc studenty stát v pozoru. Teprve po vyplnění nezbytných údajů do třídnice dá pokyn rukou, aby se studenti usadili. Celý článek